و کار به وسیله ی ما تمام می شود و نه شما....(علی (ع))
مهدویت و آخرالزمان


پیامبر اکرم
اگر جز یك روز از دنیا نمانده باشد، خداوند مردى را برمى انگیزد كه نامش نام من و خلق و خوى اش مانند من است.
امام حسین علیه السلام : درباره ی مهدی (عج) ما زیاد سخن بگویید و بنویسید، مهدی (عج) ما مظلوم است، بیش از آنچه نوشته و گفته شده باید درباره اش نوشت و سخن گفت.


از امام حسن عسكری ( ع ) فرزندی  تولد خواهد یافت كه تخت و كاخ جباران و ستمگران را واژگون خواهد كرد و عدل و داد را جانشین ظلم و ستم ستمگران خواهد نمود . در احادیثی كه بخصوص از پیغمبر ( ص ) رسیده بود ، این مطلب زیاد گفته شده و به گوش زمامداران رسیده است


روزگار موعظه و نصیحت در زمان او دیگر نیست . پیامبران و امامان و اولیاء حق آمدند و آنچه لازمه پند دادن بود بجای آوردند . بسیاری  از مردم نشنیدند و راه باطل خود را رفتند و حتی اولیاء حق را زهر خوراندند و كشتند . اما در زمان حضرت مهدی   باید از آنها انتقام گرفته شود . مهدی (ع)  آن قدر از ستمگران را بكشد كه بعضی گویند : این مرد از آل محمد ص نیست .  از روایات شگفت انگیزی كه در مورد حضرت مهدی(ع)   آمده است ، خبری است كه از حضرت امام محمد باقر (ع) نقل شده و مربوط است به 1290 سال قبل .
در این روایت حضرت باقر   (ع)   می گویند : " مهدی ، بر مركبهای پر صدایی ، كه آتش و نور در آنها تعبیه شده است ، سوار می شود و به آسمانها ، همه آسمانها سفر می كند " . و نیز در روایت امام محمد باقر   (ع)   گفته شده است كه بیشتر آسمانها ، آباد و محل سكونت است .

بدون نظر

سجاد شومالی | 12:46 - چهارشنبه بیستم مهر 1390